Eskulapa o pierwszej pomocy w żłobkach i klubach dziecięcych

Bo jakie początki, takie będzie wszystko – to hasło, które przyświecało minionej edycji ogólnopolskiej konferencji Żłobki i Kluby Dziecięce, organizowanej przez Akademię Biznesu SfB. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych dr Maciej Kawecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska oraz Mateusz Wawryszuk, założyciel Eskulapa.

Konferencja Żłobki i Kluby Dziecięce odbyła się 18 października w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie. Było to pierwsze w Polsce forum poświęcone opiece nad dziećmi do lat 3 i co ważne – poruszające to zagadnienie wielopłaszczyznowo. Uczestników czekało łącznie 13 interdyscyplinarnych paneli tematycznych, w tym m.in. prelekcja o edukacji żywieniowej i profilaktyki przeprowadzonej przez eksperta ds. żywności dr inż. Katarzynę Świąder oraz wykład o standardach jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, który wygłosiła psycholog kliniczny dziecka z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Prelekcje wygłosili również przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Można było m.in. dowiedzieć się szczegółów związanych z przetwarzaniem danych osobowych dziecka przez pracowników żłobków, klubów dziecięcych i jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio od dr Macieja Kaweckiego, koordynatora krajowej reformy ochrony danych osobowych.

Mamy nadzieję, że tak interdyscyplinarne grono umożliwi wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną refleksję, dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów na temat opieki nad dziećmi wieku do lat 3 – mówił Robert Wilczek, organizator konferencji.

Ważną częścią konferencji była także prelekcja Mateusza Wawryszuka, założyciela Eskulapa. Goście konferencji poznali pięć mitów pierwszej pomocy małym dzieciom. Uczestnicy mogli przećwiczyć także reagowanie na zadławienia oraz zatrzymania krążenia.

Każdy z nas ma obowiązek udzielenia pomocy drugiej osobie w sytuacji zagrożenia życia. Co prawda z każdym rokiem obserwujemy, że coraz więcej i chętniej osób uczy się prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, tak wszyscy musimy pamiętać, że inaczej będziemy postępować z poszkodowanym dorosłym, a inaczej z dzieckiem – mówił Mateusz Wawryszuk. – Zwłaszcza pracownicy żłobków i przedszkoli powinni być solidnie przeszkoleni z tego zakresu. Praca z dziećmi to duże wyzwanie i piękna misja, ale jednocześnie też i duża odpowiedzialność. Czasem chwila nieuwagi, dosłownie kilka minut może zaważyć na życiu lub zdrowiu podopiecznego. A potrzeba naprawdę niewiele, by być przygotowanym na każdą ewentualność.

Galeria zdjęć z konferencji dostępna jest tutaj. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.