Kreatywnie, miło i bezpiecznie!

Kreatywność, samodzielne myślenie, umiejętność uczenia się i zdolności artystyczne – na to mocny
nacisk kładą wychowawcy Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Czar Dzieci w Bydgoszczy. Do tej
dopisujemy grubymi literami także: bezpieczeństwo. Cała kadra bydgoskiej placówki wzięła
bowiem udział w szkoleniu pierwszej pomocy „Bezpieczny Żłobek i Przedszkole” autorstwa
Eskulapa i ukończyła je na piątkę z plusem!


Szkolenie pediatryczne dla Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Czar Dzieci” odbyło się w lutym.
Udział wzięło 10 wychowawców, a zajęcia poprowadziło dwoje instruktorów. Program szkolenia został
dopasowany do potrzeb opiekunów grup najmłodszych podopiecznych – zarówno w części
teoretycznej, jak i praktycznej. Stąd celem było przygotowanie kursantów do reagowania w
sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia maluchów do trzeciego roku życia.


– Bezpieczeństwo dzieci w naszej placówce jest dla nas bardzo ważne, stąd zależało nam na udziale w
dobrze przygotowanym kursie pierwszej pomocy. W naszym regionie brakuje oferty, która
odpowiadałaby naszym potrzebom. Cieszymy się, że znaleźliśmy Eskulapę, bo było to dokładnie to,
czego potrzebowaliśmy jako instytucja – mówi Wioleta Gardzielewska
, dyrektor Niepublicznego
Przedszkola i Żłobka Czar Dzieci. – Każdy z nas mógł dobrze przećwiczyć teorię w praktyce pod okiem i
ze wsparciem kompetentnego trenera. Bez zastanowienia możemy polecić Eskulapę innym
placówkom oświatowym.


W ramach egzaminu kończącego kurs uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Zadaniem każdej z
nich było opanowanie różnych sytuacji, które teoretycznie mogą zdarzyć się podczas opieki nad
dziećmi: złamanie otwarte ręki, utrata przytomności, atak drgawek, zatrzymanie krążenia, czy ucięte
palce.


– Dzięki pozoracjom uczestnicy kursów przełamują strach i na długo zapamiętują wiedzę zdobytą na
kursie. Wiemy też, że dzięki temu będą w stanie zachować zimą krew wtedy, gdy będzie to potrzebne.
To też efekt pracy w małych grupach, w których każdy może ćwiczyć w swoim tempie i w swobodnej
atmosferze – mówi Damian Walas
, ratownik medyczny i szkoleniowiec Eskulapy. – To bardzo ważne
zwłaszcza dla opiekunów dzieci, bo to w ich rękach przez dużą część dnia spoczywa życie
podopiecznych.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.