Bezpieczny Hotel i Restauracja

Troska o bezpieczeństwo klienta leży w definicji hotelarstwa i gastronomii. Gość ma prawo oczekiwać, że podczas pobytu na terenie hotelu, centrum SPA, pensjonatu czy w restauracji, pracownicy obiektu dołożą wszelkich starań, by nie stało się mu nic złego. Tymczasem bez podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy, w sytuacji zagrożenia, nie będzie to możliwe. Pracownik nie będzie wiedział jak postępować, gdy klient będzie walczył o życie. A ewentualnej tragedii nie uda się cofnąć. BEZPIECZNY HOTEL I RESTAURACJA to intensywny kurs ratowania życia, dopasowany do charakteru obiektu i potrzeb pracowników. To także system pierwszej pomocy, dzięki któremu obiekt hotelowy czy restauracyjny zostaną przygotowane do skutecznego reagowania w razie wypadku.

Kursy pierwszej pomocy dla obsługi hotelu i restauracji

Zadławienie, poparzenia, ostre reakcje alergiczne na pokarmy, zatrucie alkoholowe, pobicia, utrata przytomności, urazy, czy nagłe zatrzymanie krążenia lub udar – do udzielenia pomocy w takich sytuacjach zostaną przygotowani uczestnicy kursu BEZPIECZNY HOTEL I RESTAURACJA. Do takich zdarzeń dochodzi bowiem najczęściej w tego typu obiektach. Uczestnicy szkolenia praktykować będą na profesjonalnym sprzęcie oraz wezmą udział w pozorowanych wypadkach. Nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności ratowania życia, a także oswoją się z emocjami towarzyszącymi tego typu zdarzeniom. Kursy zakończone są wręczeniem certyfikatów ważnych dwa lata.

Kurs pierwszej pomocy dla hoteli i restauracji to solidna dawka wiedzy i umiejętności. To jedyny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa gościom. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych ratowników medycznych.
Program dopasowany jest do wiedzy, umiejętności i potrzeb pracowników. Szkolenie przeprowadzane jest inaczej w ośrodku hotelowym w centrum miasta, a inaczej w pensjonacie nad jeziorem. Podobnie jest także w przypadku kursu pierwszej pomocy dla pracowników restauracji. Zajęcia mogą przebiec inaczej w restauracji w kurorcie, a inaczej np. w sali ślubów.
Szkolenia organizowane są w całej Polsce. Zaleca się, by kurs BEZPIECZNY HOTEL I RESTAURACJA został przeprowadzony bezpośrednio w miejscu pracy kursantów.
Obiekt hotelowy i restauracja, które mogą pochwalić się certyfikatem poświadczającym umiejętności ratowania życia i zdrowia, jest dobrze postrzegany przez klientów. Pracownicy z kolei są spokojniejsi, że w razie wypadku będą wiedzieli jak zareagować.

Systemy pierwszej pomocy dla hoteli i restauracji

To kombinacja działań, których wdrożenie poprawi bezpieczeństwo gości oraz pracowników. Choć koncentruje się na organizacji wewnątrzzakładowej drużyny ratowniczej organizacji punktów pierwszej pomocy, to w rzeczywistości zakres przygotowań jest szerszy. Trzeba wiedzy i doświadczenia ratownika medycznego, by przygotować mechanizm, który będzie nie tylko spełniał wymagania przepisów prawa, ale będzie także maksymalnie dopasowany do sytuacji, które zdarzają się w życiu. Organizacja systemu pierwszej pomocy w hotelu i restauracji zaczyna się od dokładnego audytu. Analizowany jest m.in. rozkład pomieszczeń oraz lokalizacja dróg ewakuacyjnych, identyfikowane są potencjalne zagrożenia. W dużych hotelach i restauracjach są tworzone i szkolone drużyny ratownicze, których członkowie przechodzą intensywny, praktyczny kurs pierwszej pomocy. Pozostali pracownicy zostają przeszkoleni w zakresie podstawowym, otrzymują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu ratowania życia. Z kolei w mniejszych obiektach każdy pracownik staje się częścią drużyny. Ponadto organizowane są punkty pierwszej pomocy wyposażone w niezbędny sprzęt, m.in. defibrylator AED czy opatrunki. Kluczowe jest rozmieszczenie ich w odpowiednich miejscach. Jeśli jest taka potrzeba, w hotelu czy restauracji może zostać także zainstalowany system powiadamiana o zdarzeniach, tzw. przyciski alarmowe.

Każdy obiekt jest inny, każdy wymaga specyficznych rozwiązań. Dlatego nie oferujemy schematów, a system pierwszej pomocy dopasowany do infrastruktury obiektu.
Praktyczne szkolenia pracowników oraz przemyślane rozmieszczenie punktów pierwszej pomocy to spełnienie podstawowych oczekiwań klienta – gwarancji bezpieczeństwa.