Bezpieczny żłobek i przedszkole

KURS PEDIATRYCZNY

Najmłodsze dzieci nie powiedzą same, że coś ich boli. Że są osłabione, mają gorączkę lub problemy z oddychaniem. Po prostu jeszcze nie potrafią. Dlatego tak ważna jest czujność opiekunów maluchów przebywających w żłobkach i klubach dziecięcych oraz sprawne reagowanie, ale przede wszystkim – umiejętność udzielenia pierwszej pomocy i odwaga, by w sytuacji zagrożenia przyjść podopiecznym na ratunek. W życiu tak małego człowieka cenna jest każda sekunda.

Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej dla opiekunów najmłodszych dzieci

BEZPIECZNY ŻŁOBEK I KLUB DZIECIĘCY to intensywny kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci do trzeciego roku życia – dziennych w żłobkach i klubach dziecięcych, a także wolontariuszy. Szkolimy także pracowników administracji oraz pozostały personel instytucji specjalizującej się w opiece nad maluchami. Uczestnicy kursu nauczą się skutecznie reagować w najczęstszych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, w jakich znaleźć się mogą najmłodsze dzieci. To m.in. zadławienia, oparzenia, urazy głowy i kończyn, gorączka, drgawki, zatrucia, czy duszności. Kursanci dowiedzą się także co robić w sytuacji, gdy maluch straci przytomność oraz w praktyce opanują zasady reanimacji niemowląt i dzieci. To szczególnie ważne nawet wtedy, gdy opiekunowie odbyli kurs pierwszej pomocy osobom dorosłym – techniki i ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy różnią się bowiem w zależności od wieku poszkodowanego! Kurs pierwszej pomocy dla opiekunów żłobkowych i klubów dziecięcych jest maksymalnie nastawiony na praktykę, ale nie pomija niezbędnej wiedzy teoretycznej. Podczas szkoleń wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt i profesjonalna charakteryzacja po to, by oswoić kursantów z sytuacjami, do których może dojść w placówce. Codziennie.

Program szkolenia pierwszej pomocy dla dzieci do lat 3 dostosowany jest do potrzeb, umiejętności i wiedzy uczestników. Kursanci ćwiczą na fantomach dziecięcych rozmiarów, w tym także niemowląt.
Kurs pierwszej pomocy może odbywać się w siedzibie żłobka, klubu przedszkolnego lub w przestrzeni specjalnie zorganizowanej przez Eskulapę – wszystko zależy od potrzeb uczestników.
Każdy kursant otrzyma certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy ważny dwa lata. To oficjalny dokument poświadczający zdobyte umiejętności, respektowany przez polskie przepisy.

Warsztaty dla dzieci „Mały ratownik”

Nierzadko to przedszkolaki są pierwszymi świadkami zdarzenia. Dlatego zajęcia dla dzieci mają na celu naukę prawidłowych reakcji od najmłodszych lat. To procentuje w przyszłości – jako dorośli nie boją się podejmować akcji ratunkowych, są zdecydowani w działaniu. Skutecznie niosą pomoc i ratują życie. Podczas kursu „Mały ratownik” dzieci poznają sprzęt ratowniczy, uczą się układać się w pozycji bezpiecznej, uciskać klatkę piersiową na fantomach oraz jak tamować krwotoki i najważniejsze – dbać o własne bezpieczeństwo.

Kurs jest specjalnie przystosowany do potrzeb dzieci, trwa godzinę zegarową. Wiemy, że utrzymanie uwagi maluchów, zwłaszcza grupy, może być trudne. Udaje się to nam dzięki oryginalnej formie zajęć: maluchy odgrywają scenki – uczą się poprzez zabawę, biorą udział w mini konkursach.
Trener przybywa na szkolenie w pełnym umundurowaniu, a nawet i teatralnej charakteryzacji. Starsze dzieci mogą nauczyć się przeprowadzania resuscytacji na fantomach, a maluchy obserwować, jak robi to ekspert. Wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, w tym m.in. świecący fantom BRAYDEN do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Szkolenie uczy dzieci, że ratowników medycznych nie należy się bać – ich rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa. Maluchy uczą się także, jak poprawnie wezwać pomoc. Uczą się m.in. Europejskiego Numeru Alarmowego.
Dodatkowo każdy maluch w nagrodę za udział w szkoleniu otrzymuje certyfikat oraz tytuł „Małego Ratownika”

Pomagamy dostosować się do nowych przepisów

Od stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Wprowadza to ważne zmiany w funkcjonowaniu żłobków oraz klubów dziecięcych. Nowe przepisy stanowią bowiem:

  • że opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy
  • wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, zobowiązany jest do odbycia szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy
  • opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy

Choć przepisy wciąż nie regulują zakresu szkolenia pierwszej pomocy, jakie powinni odbyć wolontariusze oraz opiekunowie żłobkowi i klubów dziecięcych – warto postawić na profesjonalny kurs. Stawką jest bowiem życie i zdrowie maluszków, które rodzice w pełnym zaufaniu powierzają waszej opiece.