Doskonała Integracja i Doskonalenie Umiejętności Ratowniczych


Gra Ratownicza dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: Sukces w Integracji i Rozwoju

W dniu 6 maja 2022 roku odbyła się niezwykła gra ratownicza, integrująca około 60 pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych po okresie pandemii. Oprócz integracji, wydarzenie miało na celu doskonalenie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy w warunkach leśnych.

Uczestnicy stanęli przed szeregiem wyzwań, od udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, po sytuacje związane z kontaktami z dziką przyrodą. Realistyczne scenariusze pozwoliły każdemu przetestować swoje reakcje w praktyce.

Efektem wydarzenia było nie tylko poszerzenie wiedzy i umiejętności, ale również wzmocnienie więzi zespołowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą gier i symulacji ratowniczych dla grup, gdzie możemy zorganizować podobne wydarzenia dla Twojej organizacji: Gry i Symulacje Ratownicze dla Grup. Wspólnie możemy skutecznie doskonalić umiejętności ratownicze i integracyjne.


Mateusz Wawryszuk

Cześć! Nazywam się Mateusz Wawryszuk, jestem ratownikiem medycznym i założycielem Eskulapy. Pracuję w pogotowiu ratunkowym zdobywając bezcenne doświadczenie oraz organizuję ciekawe szkolenia z pierwszej pomocy, przełamując stereotyp, że pierwsza pomoc jest nudna. Wierzę, że każdy jest w stanie uratować życie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.