System przycisków ratunkowych

Szybka reakcja w razie wypadku jest kluczowa. Każda minuta jest na wagę życia i zdrowia poszkodowanych. Błyskawiczne powiadomienie pracowników wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy powinno być więc priorytetem dla bezpieczeństwa firmy.

System Przycisków Ratunkowych (Emergency Buttons System) umożliwia to równoczesne, natychmiastowe zawiadomienie całej drużyny ratowniczej o tym, że ktoś ze współpracowników potrzebuje pomocy medycznej. Pozwala tym samym na błyskawiczne działanie oraz uchronienie pracowników od skutków wypadków.


Jak to działa?

To jedyne takie rozwiązanie w Polsce. Sednem systemu jest instalacja np. na ścianach w różnych miejscach firmy PRZYCISKÓW RATUNKOWYCH, tzw. Emergency Buttons System, które automatycznie wysyłają powiadomienie na telefon. W treści alarmu zawarta jest informacja o dokładnym miejscu, w którym został włączony przycisk – czyli gdzie doszło do wypadku i gdzie niezbędna jest natychmiastowa akcja.

PRZYCISKI RATUNKOWE z automatycznym powiadamianiem o zagrożeniu to dopełnienie Zakładowego Systemu Ratowniczego oraz usprawnienie działania drużyny ratowniczej. To odpowiedź na potrzebę firm funkcjonujących w dużych przestrzeniach oraz z licznym zespołem pracowników. Czyli w zakładzie pracy, w którym szybkie przekazanie informacji może być utrudnione.


Dla kogo?

Emergency Buttons System to rozwiązanie przetestowane w polskich firmach i polecane przez przedsiębiorców. O wypadek przy pracy nie jest bowiem trudno – według danych Głównego Urzędu Statystycznego, tylko w pierwszym kwartale 2017 roku, w zakładach pracy doszło do blisko 17 000 wypadków. Poza ofiarami śmiertelnymi, statystyki wskazują na aż 434 500 dni niezdolności do pracy polskich pracowników. To blisko… 1200 lat. Przetwórstwo przemysłowe oraz naprawa pojazdów to branże ze śisłej czołówki.

Montaż systemu powiadamiania poprzedzany jest dokładnym audytem zakładu. Wyznaczane są miejsca potencjalnie najbardziej narażone na zagrożenia oraz te, w których ruch pracowników jest największy. Takie działania pozwalają na maksymalne dopasowanie systemu do potrzeb firmy.
Instalacja i konfiguracja Systemu Przycisków Ratunkowych zwykle odbywa się równolegle do pracy firmy. Prace te są bezkolizyjne, co oznacza, że nie wpływa na normalne funkcjonowanie zakładu. Czas instalacji zależy od indywidualnych potrzeb firmy. Bywa, że wystarczy kilka godzin.
Technicy Eskulapa prowadzą regularną konserwację i testy funkcjonowania systemu. Szkolą pracowników z jego obsługi i w razie potrzeby w szczegółach wyjaśnią zasady działania. Po to, by system był w 100% skuteczny, a pracownicy bezpieczniejsi.
System Przycisków Ratunkowych to skuteczny sposób powiadomienia o konieczności podjęcia działań przez drużynę ratowniczą. Dzięki temu pracownicy czują się bezpieczniej w firmie, a klienci wiedzą, że mają do czynienia ze świadomym, godnym zaufania partnerem. Takim, który dba o dobro innych.