Piękna przyszłość dla każdego. Uczniowie tej szkoły są już krok bliżej

Szkoła nie jest tylko miejscem, gdzie zdobywa się wiedzę, ale również uczy życia i odpowiedzialności za własne czyny – to motto, które przyświeca Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. Zaangażowanie uczniów tej szkoły to najlepszy dowód na to, że nie są to puste słowa. Szkolenie pierwszej pomocy zdali na 6!

Szkolenie pierwszej pomocy dla uczniów z Mińska Mazowieckiego odbyło się w czerwcu. Udział wzięli wychowankowie klasy medycznej liceum, a także ochotnicy z gimnazjum i liceum. Łącznie odbyły się cztery sześciogodzinne szkolenia, a w każdej z grup wzięło udział około 12 osób.

Przygotowując program szkolenia dla młodzieży, Eskulapa stawia na maksymalną interakcję z grupą. Stąd kurs pierwszej pomocy dla uczniów z Mińska został przygotowany tak, by teoria przeplatała się z praktyką.

Tym samym uczniowie najpierw dowiedzieli się więcej o aktualnych przepisach oraz dobrych praktykach działania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Następnie wiedzę tę mogli wykorzystać w praktyce, podczas ćwiczeń i symulacji. Uczyli się m.in. wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na nowoczesnych fantomach, bandażowania ran, udzielania pomocy w razie zatrucia pokarmowego oraz urazów. W skrócie – radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, na które uczniowie narażeni są najbardziej.

Tego rodzaju szkolenia zalecane są nie tylko młodzieży, ale także i młodszym uczniom. Codziennie w szkołach dochodzi nawet do tysięcy wypadków. Najczęściej to od reakcji świadków zależą dalsze losy poszkodowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.